Block Out - Tri korne penal

Polako prolazim korakom tihim,
da ne remetim mir
grad je divan dok se budi.

I još sam neodlučan, ruka mi drhti,
pognuta glava,
ja... da li imam prava na to?

Ja sam nezreo,
i nespreman da živim usamljen.
Ja sam nezreo,
i nespreman da živim.

Sve mi je jasno, sad su slike kristali,
ko mi je prijatelj i ko mi to nikad bio nije.
Tuče me iza oka, muči me i steže me,
u meni ljubavi još ima, ali kome se to jebe
za mene - za nas...

Ja sam nezreo,
i nespreman da živim usamljen.
Ja sam nezreo,
i nespreman da živim.

Ja letim.

Zašto moji roditelji znaju sve?
Zašto moji roditelji znaju sve
a ništa ne razumeju?

- hvala Tina