Parni Valjak - Molitva

Ko' da nemam snage da nastavim,
kao da je pjesmi kraj,
lagano se topim i nestajem,
i moje pjesme više nisu ljubavne,
gubim vjeru, a ona mi je sve,

Aonda svane novi dan i ja se zaljubim,
u ovo nebo iznad nas, i sunce što se smješi,
ko kad majka oprašta, djeci što su bila nestašna,

A kaži kako dalje kad, kad se nebo zamrači,
kad se spuste oblaci, kad se sunce ne vidi,
Kaži kako dalje kad, ljubav nestane
kad se riječi istroše, kad se natrag ne može,

Mama, zar si lagala kad si govorila,
da dobro uvijek pobjeđuje,
i kada ne znaš kojim putem,
treba putem ljubavi,
i da smo ispred Boga isti svi.

A kaži kako dalje kad, kad se nebo zamrači,
kad se spuste oblaci, kad se sunce ne vidi,
Kaži kako dalje kad, ljubav nestane
kad se riječi istroše, kad se natrag, kad se natrag više ne može,
tako malo vremena nam ostane
kad stisnu godine
bez ljubavi sve prestaje....

- hvala ekka