Obojeni Program - Hvala!

I nikad, nikad nikom ne bih dao
telo da mi sada uzme
Ne dam telo, ne dam telo
jer trebaće mi!

Nikad, nikad nikom ne bih dao
glavu da mi sada uzme
ne dam glavu, ne dam glavu
jer trebace mi!

Evo ga, dolazi,
evo ga, prilazi.
U toj borbi mnogo krvi,
on se nada, biće prvi.
On se nada, on se bori.

Nikad, nikad nikom ne bih dao
dušu da mi sada uzme
crne duše sve u meni
jer trebaće mi

Nikad, nikad nikom ne bi dao
osmeh da mi sada uzme
ne dam osmeh, pun je čari
jer trebaće mi

Evo ga, dolazi,
evo ga, prilazi.
U toj borbi mnogo krvi,
on se nada, bice prvi.
On se nada, on se bori.

Nikad, nikad nikom ne bih dao
reči da mi piše knjige
neću knjige, neću knjige
jer trebaće mi

Nikad, nikad nikom ne bi dao
pesme da mi pravi ploče
neću ploče, neću ploče
jer trebaće mi

Evo ga, dolazi,
evo ga, prilazi.
U toj borbi mnogo krvi,
on se nada, bice prvi.
On se nada, on se bori.

- hvala Mare