Kanda, Kodza I Nebojsa - Biću dobro

Biću dobro ...
Aritmija

Samo na kratko
Svaka moja slabost je sigurno prolazna

U toplim danima, biću dobro
I na suncu zauvek prelazim preko

Državljanstva
Mislim na tebe

Svaka moja slabost je sigurno prolazna

Prelazim preko

- hvala Lazar