Minea - Ako ovo je kraj

Ako ovo je kraj, ako umro je sjaj
Ne daj da nam drugi sude
Jutrom počinje dan, sada vidim sad znam
Nisu sretni koji ljube

Bezimena mi je ova zima
Ja nemam ono što sad druga ima,
Pa hodam bez tebe, a
Živim za tebe

Otkinulo mi se srce luta,
A nitko neće da ga digne s puta
Pa hodam bez tebe
Al, živim za tebe

Ova grana sada raste sama,
Jer zadnji list je pao toga dana
Ja hodam bez tebe
Ja živim za tebe

- hvala ex-staza