Doris Dragovic - Sto je od mene ostalo

da je srce list duhana
pepeo i tama,
da se zivo spalilo
i ne vrijedi da to znam,
covijek kriv je sebi sam
sto je to, to od mene ostalo
da ja ne vidim ni sjenu
vidim jednu zenu,
pored zdravih ociju,
i ne vrijedi da to znam
ja sam tobom zacaran
sto je to, to od mene ostalo

vidis i ti sto i ja,
da mi zivot propada,
vidis i ti sto i ja,
vidis i ti zivot moj ti pripada aaaaaaa,
sto je to oooooo to od mene ostalo

da je srce list duhana
pepeo i tama,
da se zivo spalilo,
i ne vrijedi da to znam
ja sam tobom zacaran
sto je to, to od mene ostalo

i ne vrijedi da to znam
ja sam tobom zacaran
sto je to, i sto je to, to od mene ostalo

vidis i ti sto i ja,
da mi zivot propada,
vidis i ti sto i ja,
vidis i ti zivot moj ti pripada aaaaaaa,
sto je to oooooo, to od mene ostalo

- hvala marko