The Books Of Knjige - Kao da cvijeće umije da pleše

I kao da je cvijeće
Zaplesalo s nama
Začuje se topot konja
Ti prelijepa ženo
Od stotinu kila
Englezi su nekad
Baš nastrani ljudi

Ne pogani ruke
Ne raspleti kosu
Svi se trgnu
Kada metak padne
Žalosno bi bilo
Da su u tobolcu
Sva čekanja svijeta
I sve naše nade

Ja sam na primjer
Strašno samoljubljiv
Bolesno osjetljiv
I lako uvredljiv
Kao grbavko
Kao patuljak
Bolesno živim svoj vijek

Ti se lijepa ženo
Od stotinu kila
Ne zapitaš nikad
Što si nekad bila
Dik se nano
Natoči mi svega
Carevahu dugo
Radnici na školju

O proklete pantalone
Zašto ste mi uske
Da l vizija struje
Iščekuje borbu
Kašalj i galama
Nepokretni starac
To je slika
Koju slika stvara

Ja sam na primjer
Strašno samoljubljiv
Bolesno osjetljiv
I lako uvredljiv
Kao grbavko
Kao patuljak
Bolesno živim svoj vijek

YO N SEI QUO
FARCER CONTIDDO
NI TE TENGO
NI TE OLLVIDO

SEI TU FIORMA
SI FIN ORDE!
AL QUALLOR E
QUELLO CENDO
ELLIPIEL
PARA QUE QUERENTE
TANTO
PARA QUE TANTO
DE SIEO?
PARA QUE ESTE
LOCCO AMOR
PEROQUELLO!
ESTELOHUERO!

Ja sam na primjer
Strašno samoljubljiv
Bolesno osjetljiv
I lako uvredljiv
Kao grbavko
Kao patuljak
Bolesno živim svoj vijek

- hvala MN