The Books Of Knjige - Moja domovina

(Nema mlijeka u prodavnice.. nema pelena.. nema vode...)

Moja domovina mene pazi
Da mi se što ne desi
Ona vazda širi ruke
Prema nama svojoj đeci

Moja domovina nije nikad
Prema meni gruba bila
Ja sam srećan u životu
Ona me je zadužila

Blago mene s njom
Blago mene stvarno
Blago mene s njom
Mojom domovinom

Moja domovina je mene dala
Ovu koru bijelog hleba
Srećne ljude, srećnu mladost
Velik komad vedrog neba

Kada god joj nešto treba
Moja domovina ima mene
Kad sam neđe u daljine
Mene stalno srce vene

Blago mene s njom
Blago mene stvarno
Blago mene s njom
Mojom domovinom

Moja domovina mene pazi
Da mi se što ne desi...

(Majko... majko... izgleda da je došla policija...)

- hvala MN