Daleka Obala - Di si ti

Da se žamor čuje ja ga ne bi čuja
I pisma da se čuje ja je čuja ne bi
I uvik ka' san takav ja razmišljan o tebi,
Voljena moja.

A to je tako često pa i u snu se budin
I počet ću sam sebe da kudim
I da se nazivan ludin i počet ću da te mrzin,
Voljena moja.

I ne samo da ću početi
Nego to i činin i sve ću naše izbrisati i reći ću svima inim,
Da te ostavljan i mrzin
Voljena moja ljubavi moja, di si ti.

Di si ti, di si ti
Dok te moja ljubav traži samo kaži, kaži, di si ti, di si ti
Dok te moja ljubav treba samo kaži, kaži, di si ti.

A zato ne tribaju mi ni suze ni cviće,
Psovke, poljupci, ni dar
Niko izgubit time ništa neće
Jer nikad nismo bili zaljubljeni par.

Stihove što sada reka san tebi
Spontane su riči bez škice, bez kroja.
I kažen ti naglas šta krija san u sebi,
Oćeš li biti voljena moja.

I na kraju te molin, voljena moja
Da ne kažeš ovo da šutiš
Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja
I nemoj zbog ove pisme da se ljutiš
Jer ti ćeš uvik bit, uvik voljena moja.
Di si ti, di si ti.

Di si ti, dok te moja ljubav traži samo kaži, kaži di si ti.
Dok te moja ljubav treba samo kaži, kaži, di si ti, di si ti.
Ispod ovog modrog neba, dok te moja ljubav treba, di si ti, di si ti, di si, di si ti.
/Di si ti/ x3