Crno Vino - Zorane Zorane

Hajd' ovamo Zorane,da pjevamo da se ori
hajd' ovamo Zorane,da igramo sve da gori
hej sve da gori,hej hajde mori

Hajd' ovamo Zorane,nemoj da te dusa boli
hajd' ovamo Zorane,njeno srce tebe voli
hej tebe voli,hej hajde mori

Hej Zorane Zorane
Zorane Zorane
hajd' ovamo Zorane
O Zorane Zorane
hej hajde mori

Zorane...

Hajd' ovamo Zorane,nemoj da te ona moli
hajd' ovamo Zorane,njeno srce tebe voli
hej tebe voli,hej hajde mori

Hej Zorane Zorane
Zorane Zorane
hajd' ovamo Zorane
O Zorane Zorane,hej hajde mori

Zorane Zorane
Zorane Zorane
hajd' ovamo Zorane
O Zorane Zorane,hej hajde mori...

- hvala kadzaster