Twins - Kraljica

Samo kruna ti fali
u zenitu tvog ludila,
sve sam oprosio.
Iskusenje si bila,
laviorint i enigma,
i o sam premostio.
Ja i se sklanjem sa sene,
a i macem na mene,
i o sam razumeo.
Al da e delim jabuko s'drugima,
to nisam umeo

Crna si kraljica
auka sa 300 lica,
granica i peredica,
ti si sudnji dan bez milosi.
Crna si danica,
ljubavna varalica,
znajprerista, lutalica,
poslednji duh iz proslosti.
(neka ti bog sve oprosti)

Crna si kraljica
auka sa 300 lica,
granica i peredica,
ti si sudnji dan bez milosi.
Crna si danica,
ljubavna varalica,
znajprerista, lutalica,
poslednji duh iz proslosti.
(neka ti bog sve oprosti)

Samo kruna ti fali
u zenitu tvog ludila,
sve sam oprosio.
Iskusenje si bila,
laviorint i enigma,
i o sam premostio.
Ja i se sklanjem sa sene,
a i macem na mene,
i o sam razumeo.
Al da e delim jabuko s'drugima,
to nisam umeo

Crna si kraljica
auka sa 300 lica,
granica i peredica,
ti si sudnji dan bez milosi.
Crna si danica,
ljubavna varalica,
znajprerista, lutalica,
poslednji duh iz proslosti.
(neka ti bog sve oprosti)

Crna si kraljica
auka sa 300 lica,
granica i peredica,
ti si sudnji dan bez milosi.
Crna si danica,
ljubavna varalica,
znajprerista, lutalica,
poslednji duh iz proslosti.
(neka ti bog sve oprosti)

- hvala Maja T.

Podelite:
Share on Facebook  Share on Twitter  Share by e-mailKraljica