357 - Nebo je crveno

Kao grom iz oka tvoga vidim osmeh i tvoj sam znam
samo krv i meso tebi imam da dam jer sam čovek...
Tako lud, hodaću kroz vreme kao opasna misao, ljut
pržiš se kroz mene sada poslednji put je li to ono
što hoćeš, je li to ono što znaš...
Ponekad tvoje srce, kuca u ritmu mog, ritam je u
meni samo težak bol...noć gde ja živim,
sada je mesto gde sanjaš san,
Crveno je boja kojom umire dan jer sam na
lošem tripu... gledaj letim... kao grom iz oka tvog,
vidim osmeh, tvoj sam znam, krv i meso je ono
što imam da dam, hodaću kroz noć kao opasna
misao osetićeš moć iako ne vidim nikakav smisao
sada znaj tebi je kraj... NEBO JE CRVENO
NEBO JE PREKRIVENO

- hvala Stasha