Trula Koalicija - Zašto ubijaju pse

Noćas je neko zgazio psa
Ulica je krvava,
Nigde nikog nema da skloni ga!

Noćas je neko zgazio psa
Ugasio je život ta oka dva
Ostaće tu da leži i noć i dan!

Zašto, zašto, ubijaju pse?
Zašto, zašto, ubijaju pse?
Zašto, zašto, ubijaju nevine pse?

Zašto, zašto, ubijaju pse?
Zašto, zašto, ubijaju pse?
Zašto, zašto, ubijaju nevine pse?

Niko ne mari za toga psa,
Njegova krv je crvena,
Njegova krv, kao ljudska je!

Najzad su odneli zgaženog psa,
Ostala je krvava ulica,
Ljude sahranjuju a njega će baciti!

Zašto, zašto, ubijaju pse?
Zašto, zašto, ubijaju pse?
Zašto, zašto, ubijaju nevine pse?

Zašto, zašto, ubijaju pse?
Zašto, zašto, ubijaju pse?
Zašto, zašto, ubijaju nevine pse?