Trula Koalicija - Zaboravi

Ne mogu ništa napisati
Više ne mogu razmišljati,
U uglu sedim već satima,
Sam sa sobom se svađam u mislima.

Nemam volje, i razum me napušta,
Ne verujem ni u šta,
Oko mene ljudi, tako su zli,
Zato ne želim da se smeješ i ti.

Ne mogu ništa napisati
Više ne mogu razmišljati,
U uglu sedim već satima,
Sam sa sobom se svađam u mislima.

Kad budeš htela, napusti me
I više nikad ne okreni se,
Zauvek ću ostati u uglu svom,
Tu si me našla i tu mi je dom.

Zato zaboravi, zato zaboravi
Zato zaboravi i odlazi.

Zato zaboravi, zato zaboravi
Zato zaboravi i odlazi.

Zato zaboravi....