Trula Koalicija - Vernik

Isus mi sa krsta poručuje reči:
"Nemoj da se plašiš, nemoj da se nadaš!"
Ekseri su oštri, krvlju obliveni,
Osmeh mu na licu i u meni strah se budi!

Kolone mračnih ljudi, očaj im ne vidim
Nosevi im traže novi miris krvi.
Razdiru mi grudi, uzimaju srce,
Dele ga na parčad i bacaju u masu.

Isuse vrati se, vadi mi eksere!
Isuse vrati se, vadi mi eksere!

Isus mi sa krsta poručuje reči:
"Svoju dušu imaš, srce neka jedu."
Njemu ispod rebra, krv ka zemlji teče,
Ostavljen je u životu, ja mu ocu idem.

Isuse vrati se, vadi mi eksere!
Isuse vrati se, vadi mi eksere!

Isuse vrati se, vadi mi eksere!
Isuse vrati se, vadi mi eksere!