Trula Koalicija - Smrt

Ko je od vas tako hrabar i jak,
Da smrti se odupreti može,
Od blaženog mira se skrivati
Živeti dušom ispod uvele kože?

Smrt odvratna, smrt pohlepna,
Ruke svoje pruža!
Smrt odvratna, smrt pohlepna,
Ruke svoje pruža, ruke svoje pruža!

Smrt koja stiže i nanosi bol
I svemu daje novi sjaj,
Smrt kraljica oba sveta,
Kaže da je tvom životu došao kraj.
Ne, milost ne traži,
Ni sažaljenje,
Podigni glavu, ne moli za oproštenje.

Jer smrt odvratna, smrt pohlepna,
Ruke svoje pruža!
Smrt odvratna, smrt pohlepna,
Ruke svoje pruža, ruke svoje pruža!
Smrt odvratna, smrt pohlepna,
Ruke svoje pruža, ruke svoje pruža!