Trula Koalicija - Rođena kad svi su plakali

Rođena kad svi su plakali,
Reku suza svi su prolili.

Rođena kad svi su plakali,
Reku suza svi su prolili.
Reka suza je tada prolivena,
U špaliru naroda i pionira.
Zakletva tada bila je iskrena
Da niko nikad ne sme da ga dira

I tvoj otac, i tvoja mati
Nisu se smeli tebi radovati
Jer ti si rođena u zao čas,
Kad svi su plakali na sav glas.

I tvoj otac, i tvoja mati
Nisu se smeli tebi radovati
Jer ti si rođena u zao čas,
Kad svi su plakali na sav glas.

Voljeni otac napusti nas,
Ostavi nas da kukamo na sav glas.
Dok plakali smo u špaliru na leđa naša
Pazila je gomila udbaša.

I tvoj otac, i tvoja mati
Nisu se smeli tebi radovati
Jer ti si rođena u zao čas,
Kad svi su plakali na sav glas.

I tvoj otac, i tvoja mati
Nisu se smeli tebi radovati
Jer ti si rođena u zao čas,
Kad svi su plakali na sav glas.

Rođena kad su svi plakali
Rođena kad su svi plakali
Rođena kad su svi plakali....