Trula Koalicija - Deca komunizma

Rođeni u nezgodno vreme,
Sada na leđima nosimo breme
Bivših sekretara komiteta,
Debelih generala ispod epoleta.

Mi smo deca komunizma,
Nas će da prati uvek
Ta harizma.

Mi smo deca komunizma,
Nas će da prati uvek
Ta harizma.

I danas je ostala ista etika:
Iz fotelja obećanja, lažna patetika,
Čim se budu dočepali vlasti,
Kao i oni pre nastaviće krasti.

Mi smo deca komunizma,
Nas će da prati uvek
Ta harizma.

Mi smo deca komunizma,
Nas će da prati uvek
Ta harizma.....

Mi smo deca komunizma,
Nas će da prati uvek
Ta harizma.

Mi smo deca komunizma,
Žrtve vašeg revanšizma.