Termiti - Mama, s razlogom se brineš

Mama, s razlogom se brineš
da ja nešto ne ukradem,
da ja nekog ne ubijem
S razlogom se brineš da bih bio dobar
Da bih bio dobar, s razlogom se brineš

Mama, s razlogom se brineš
jer sve je ovde trulež
Mama, ja se počinjem raspadati
- Raspadni se sinko!

Mama, s razlogom se brineš
da ja ne istrunem,
da i ja ne propadnem
Da bih bio dobar, s razlogom se brineš
S razlogom se brineš da bih bio dobar

Mama, s razlogom se brineš
Slatka moja mamice, s razlogom se brineš
Ja trunem
- Truni sinko!

Mama, s razlogom se brineš
Ali ja moram biti truo

Da bih bio dobar, s razlogom se brineš
S razlogom se brineš da bih bio dobar
Mama, s razlogom se brineš, ali ja moram biti truo