SMF - Ponasaj se lepo

Ponasaj se lepo u parkicu,
Ponasaj se lepo u skoli,
Ponasaj se lepo na casovima,
Ponasaj se lepo na svakom mestu.

Ponasaj se lepo ulicom i gradom,
Ponasaj se lepo ulicom i gradom,
Ponasaj se lepo ulicom i gradom,
Ponasaj se lepo ulicom i gradom,