SMF - Opljackani smo

Jao, opljackani smo, opljackani!
Pokupio je sve pare sto smo spremili za Bilija.
Ko? Ko?
Sta ko ! Onaj tvoj izrod!