SMF - Daj pare

Na odmoru u skoli pred vratima stoji
zaustavlja svakog dok pare broji
izlaz napolje mora da se plati
bolje daj pare nego bata da mlati

Daj pare
Daj pare
Daj pare
Daj pare