Smak - Blues u parku

san, rajski dan
molio je sivi jad
boli ga
pa bez nade, bez nade
doziva svet
opet sam, sasvim sam
suza i žar
zelen majski blues
donosi dan

ptice, svako peva
čak i on

pčele, cvet u hladu
nije sam
opet voli
ljude, cveće dovoljno
za malo, malo sreće
nije sam
za malo, o kako malo
samo da zna