Ramirez - Da li me voli

Postajem previše
ovisan o njoj.
Preturam svaku njenu riječ,
tražim skriveni sloj.

Da li me voli kad ne zove?
Da li me voli kad ne zove?
Da li me voli kad ne zove?
Da li me...

U potrazi za lažima
pratim drhtaje u glasu,
nesvjesni trzaj oka,
svaku suptilnu nijansu.

Da li me voli kad ne zove?
Da li me voli kad ne zove?
Da li me voli kad ne zove?
Da li me...

Analiziram, zaključujem,
tražim rupe u njenoj logici,
istražujem porive
u svakoj čudnoj odluci.

Da li me voli kad ne zove?
Da li me voli kad ne zove?
Da li me voli kad ne zove?
Da li me...

- hvala rambombona