Massimo Savić - Ljubav

Počinje tiho, počinje plaho
Al' počinje
Počinje glupo, počinje kradom
Tako počne
I onda
Uzme te za vrat
I onda
Viče na sav glas
Odjednom si na nogama
A sanjaš,
Sanjaš, sanjaš
Misliš da neće,
Ne, nije ni blizu,
Proći će
Nije to ništa,
Samo prolaziš kroz krizu
Uz malo sreće prestat će
Al' onda primi te za vrat
I onda viče na sav glas
Odjednom si na nogama
A sanjaš,
Sanjaš, sanjaš
Dok kažeš sebi:
"To nije dobro,
to treba izvaditi s korijenom"
Dok kažeš sebi:
"Tu treba stati,
još je stanje ubrojivo"
Ona izmiče ti pod,
Ona tek dodaje glas
Odjednom si na krilima
I sanjaš,
Sanjaš, sanjaš

- hvala Marta S.