Zaklonišče Prepeva - Računajte na nas

U ime svih nas iz pedeset i neke
Za zakletvu Titu ja spevo sam stih
Ne spominjem prošlost ni bitke daleke
Jer rodjen sam tek posle njih

U nama je sudbina budućih dana
I neki se možda i plaše za nju
Kroz vene nam protiće krv partizana
I mi znamo zašto smo tu
Računajte na nas

Sumnjaju neki da nosi nas pogrešan tok
Jer slušamo ploće i sviramo rock
Al' negde u nama je bitaka plam
I kažem vam šta dobro znam
Računajte na nas

Sumnjaju neki da nosi nas pogrešan tok
Jer slušamo ploće i sviramo rock
Al' negde u nama je bitaka plam
I kažem vam šta dobro znam
Računajte na nas

U ime svih nas iz pedeset i neke
Za zakletvu Titu ja spevo sam stih
Ne spominjem prošlost ni bitke daleke
Jer rodjen sam tek posle njih

U nama je sudbina budućih dana
I neki se možda i plaše za nju
Kroz vene nam protiče krv partizana
I mi znamo zašto smo tu
Računajte na nas

Sumnjaju neki da nosi nas pogrešan tok
Jer slušamo ploće i sviramo rock
Al' negde u nama je bitaka plam
I kažem vam šta dobro znam
Računajte na nas

Sumnjaju neki da nosi nas pogrešan tok
Jer slušamo ploče i sviramo rock
Al' negde u nama je bitaka plam
I kažem vam šta dobro znam
Računajte na nas

Sumnjaju neki da nosi nas pogrešan tok
Jer slušamo ploče i sviramo rock
Al' negde u nama je bitaka plam
I kažem vam šta dobro znam
Računajte na nas