Goribor - Čestice

Sve te čestice koje udišem,
Otrov koji jedem svakog dana,
Sve te ljude koje gledam,
Priče koje slušam svakog dana.
Na vratima je znak, neka slova uvek fale,
Svakog dana ta pitanja me truju i hrane.

Sve te besmislice koje radim,
Nokti koji rastu svakog dana ,
Sve te stvari koje skupljam ,
Prašina koja pada svakog dana.
Na njenom licu sjaj, neke stvari uvek fale ,
Svakog dana ta pitanja me truju i hrane.

Sve te tačkice koje pratim,
Nadu koju gubim svakog dana,
Sve te bolesti koje lečim,
Kosti koje trule svakog dana.
Na nebu Bog spava, neki ljudi uvek fale,
Svakog dana ta pitanja me truju i hrane.

Sve te misli koje lete,
Mozak koji puca svakog dana,
Sve te pilule koje gutam,
Svetlost koju jurim svakog dana.
Na zidu lepa slika, moje oči uvek fale,
Svakog dana ta pitanja me truju i hrane.

- hvala Histrion