Pekinška Patka - Strah

Svetlo trne, boje se gase
u sebi čujem blizu je kraj
samo strah u meni je taj.

Kako li sam samo despeo ovde?
Vazduh oko mene polako se steže
jasno vidim tamo u zidu
lice od voska na mene se smeti
pažljivo stavlja svoju večernju sminku
i nežno me pita da li sam spreman
dolazi mirna, bela i skladna
svoje duge ruke od leda mi pruža
tu, u uglu sobe, prazne i hladne
poslednji poljubac dobijam ja.

Svetlo trne i boje se gase
crveno i crno samo ostaje
u sebi cujem blizu je kraj
samo strah u meni je taj.

- hvala GAD