Pekinška Patka - Bolje da nosim kratku kosu

Kasno je za hard rock
Umorni su Gillan i Plant
Ubila ih velika lova
Sveža krv je novi val.

Bolje da nosim kratku kosu
Bolje da nosim kratku kosu
Bolje da nosim kratku kosu
I slušam taj zvuk
(Tangentu na uvo)