Twins - Ranjeni lav

Zar ne vidiš da dišem kao ranjeni lav,
lišen prestola zbog tebe doveka.
Zar ne vidiš da pijem opčinjen tvojim očima,
što ubiše u meni i zver i čoveka.

Kao senka ja bez lica, sad sam samo pijanica,
zavoleh te al' ne slutih, da si žena izdajica, da si žena bestidnica!

Zar ne vidiš da lutam začaran tvojim činima,
moj život bez tebe hod je po mukama.
Zar ne vidiš da pišem životnu priču sada,
da sve je opet u tvojim rukama.

Kao senka ja bez lica, sad sam samo pijanica,
zavoleh te al' ne slutih, da si žena izdajica, da si žena bestidnica!

- hvala Marragun