Zvijezde - Slane usne

Već je pomalo hladno i hladan vjetar puše
daleko je nebo toplih podneva
Dijamantske zmije protežu se sneno
Crveno je more u mojim očima

On prolazi kroz mene, juri 200 na sat
Srebrnoj raketi sada vežem pojas
Na moj stakleni grad pada prvi mrak
Oko nas tišina a u nama buka

Lizni usne slane od soli
I otpij gutljaj južnjačkog vina
Tiho šapnu kao da me moli
Prođi pored ili me boli

Koračaj uvijek hrabro i ne gledaj oko sebe
Daj mi svoje tijelo, pokloni mi cvijet
Znaj dobro da na cijelom tom tvom beskrajnom putu
Mrkla je noć svud oko tebe

Lizni usne slane od soli
I otpij gutljaj južnjačkog vina
Tiho šapnu kao da me moli
Prođi pored ili me boli

Sunce zalazi dok pjevaju mornari
Dalekim zemljama plove brodovi
Galebovi lete povrh valova
Kad ljeto prođe gdje li ćemo biti tada

Lizni usne slane od soli
I otpij gutljaj južnjačkog vina
Tiho šapnu kao da me moli
Prođi pored ili me boli

- hvala Tweety