Fakofbolan - Savršeno

Savršeni ljudi u savršeno vrijeme
savršeno gutaju sve što im nude
Dok hodaju šute, dok govore šute
dok gledaju šute i zatvaraju oči

Savršeno, savršeno, savršeno

Oni nemaju nikog, nemaju sutra
čekaju svojih 5 minuta
savršeno čekaju i gledaju
ravnodušni gledaju i šute

Savršeno, savršeno, savršeno - ravnodušan

- hvala _