Saht - Tironanija

Proguraj me kroz taj otvor da ugledam sunčan dan
Da vladam sam ovim svetom da budem novi Džingiskan
Hoću da obnovim Rim pa da ga spalim za jedan dan
Da zadrigao kao pelikan stavim globus na svoj dlan
Oko mi sija kao kruna želim vlast
Kerber mene pomno čuva tražim sveti gral


Jebena vlast! Jebena vlast!
Prodana čast! Jebena vlast!

Vodenjak puca radjam se i ne plačem već smejem se
Koplje sudbine držim ja i carski rez sečem sam
Gledam ljude krvav sav u srcu mi je pohlepa
Penjem se sad na tron jer sam satanin klon
Oko mi sija kao kruna želim vlast
Kerber mene pomno čuva tražim sveti gral
Počinjem da gradim svoj prokleti hram i zmiju nosim kao šal
Za večnu kletvu ne saznadoh ja da uspon moj je moralni pad

Jebena vlast! Jebena vlast!
Prodana čast! Jebena vlast!

- hvala ...