Zana - Do neba

S kim si bio, s kim si pio
sinoć dok je kiša lila.
S kim si seo, s kim si jeo
dok sam ja o tebi snila.

Kog je sinoć sivi taksi
pamtio po poljupcima,
dok su svu noć moje ruke
čeznule za nežnostima.

Ružno, ružno, tužno je to sve...

Do neba
nek' se čuje
nek' se čuje, nek' se zna,
koliko srce moje zbog tebe,
noćas ispašta!

Kog je sinoć sivi taksi
pamtio po poljupcima,
dok su svu noć moje ruke
čeznule za nežnostima.

Kog' je tama dok sam sama,
čekala kod svoje kuće,
tajno krila, drug mu bila,
cele noći, cele noći juče ...

Ružno, ružno, tužno je to sve...

Do neba
nek' se čuje
nek' se čuje, nek' se zna,
koliko srce moje zbog tebe,
noćas ispašta!

- hvala Turbo Grom