Rokeri s Moravu - Darinka, carinka

Sa carinsku službenicu
nemo’ se venčavaš
depoziti će da plaćaš
i kad sa nju spavaš
sa carinsku službenicu
nemo’ se venčavaš

Ref.
Darinka, carinka,
s oči prostreljuje
jedino kad zaspe
ne ocarinjuje,
ne ženi se, crni Lazo
lepo sam ti kaz’o

Darinka, carinka,
s oči prestravljuje
jedino kad zaspe
ne ocarinjuje,
ne ženi se, crni Lazo
lepo sam ti kaz’o

Ne ženi se, crni Lazo
sa carinski propis
njeno je ljubavno pismo
ki službeni dopis,
ne ženi se, crni Lazo
sa carinski propis

Ref.

Neće, bre, da s’ odvikne
od carinsku praksu
i za bračni ljubav noću
naplaćuje taksu
ona neće, bre, da s’ odvikne
od carinsku praksu

Ref.

- hvala Wu