Skroz - Mrav i Cvrcak

Da vojska prođe popili smo more, more
I nikad nisi izgledala bolje, bolje

Skuhali smo litre čaja mi za koke
Jer gripa hvata s nogu, to ti je k'o hokej
Da l' se trava kosi sa maskom na licu
Ruke nam se tresu i sklone su piću

To prevelika cesta
za mrava i cvrčka
šerpa sad je vrela
i fali joj drška
Zumbul pjeva, pleše
I svi mu se smiju
Konja jašem divljeg
I držim ga za grivu

To prevelika cesta
za mrava i cvrčka
šerpa sad je vrela
i fali joj drška
Zumbul pjeva, pleše
I svi mu se smiju
Konja jašem divljeg
I držim ga za grivu

Ti si beba obraza rumenih, crvenih
Ja sam jadan žedan, gladan, zelenim, zelenim

To prevelika cesta
za mrava i cvrčka
šerpa sad je vrela
i fali joj drška
Zumbul pjeva, pleše
I svi mu se smiju
Konja jašem divljeg
I držim ga za grivu

- hvala Histrion