Bo - Ljubav je tu

Ljubav je kralj, a mi smo sluge,
Robovi službe teške i duge,
Za svoga kralja vodimo borbu,
Stavljamo svoje srce u torbu

A svako voli služiti kralja,
Misli dobiće niz medalja,
I ako stvarno dobar bude
Možda i mesto dvorske lude

Al' grešiš, grešiš mali robe,
U ovoj službi nagrade nema,
Uzmi svoj deo hleba i vode
I natrag u svoje carstvo slobode.

Al' dosadan život na hlebu i vodi,
I šta da se radi u slobodi,
Evo me gospodaru, rob sam tvoj,
Imam nov plan, oh c'mon boj

Ne kaži ne, izlaza nema,
Pale se svetla, spremna je scena
Nasmeši se, ljubav je tu
Da ti dodeli glavnu ulogu.
Izadji robe iz garderobe,
Poklanjam svoje carstvo slobode
Pokaži sve, ja gledam te,
Obriši šminku i uzmi me

Ljubav je tu ...

- hvala sword