Perper - Tragovi

Da je drugi dan
Pa da kažem razloge:
Loše vrijeme, dugi put,
Nespavanje!
Ali nema ništa
Loši smo samo mi,
truli
ka' tepih uza zid
a teško ga bačiti
previše nam je drag.

Sad smo tu
śutra ko zna đe
što će ostati od nas?
Na pitanje to
Mi sigurno sve gubimo
Sad smo tu
Sve već viđeno
Teške riječi iza nas!
Sve opraće to
Ko nije ni prljao
(Sve opraće to
neko ko nema ništa s tim)

Sve si uzela
i sa sobom odnosiš,
ostali su tragovi
soli od nas.
Teške riječi iza nas!