Perper - Bedem strasti

Dal to čujem stare gusle
ili led oko srca mrzne
tvoje ruke da ga otope
spušti glavu na moj jastuk
snovi meki kao pamuk
da ti misli probude

Bićeš đerdan oko vrata
zlatni biser usred mraka
čekam da me dodirneš
da se spuštim pored tebe
da ti usnom snove grebem
zidaćemo strasti bedem

PIĆU VODE SA TVOG DLANA
SVAKE NOĆI, SVAKOG DANA
DOK TI USNE POCRVENE
KAO JAGODE TEK ZRELE