Proces - Iluzije

Iluzije krvare
Nema više heroja
Ostao si sam

Ostao si u sukobu
Sa samim sobom
(sa samim sobom)

Ne misli na sutra
Nema iluzija
Živi za danas

Nema iluzija
One su nestale
One krvare

Nema iluzija
One su nestale
One krvare