Parni Valjak - O šumama, rijekama i pticama

Rođen sam kraj rijeke Save
Od nje poprimih ćud
Ona mi je majka bila
Vodila me svud.
U šumama kraj nje
Provodih svoj vijek
Duši mojoj nije trebo tad nikakav lijek.

Hej - gdje su sada oni divni dani svi
Sretan kad sam bio
U jezeru se mio - ja
Živio sam gdje sam htio
Sa izvora vodu pio
A sad gubim vrijeme
Na vino i žene - i san
Spavam cijeli dan
U betonskoj šumi
Kraj željezne rijeke
Ostah sam, sasvim sam.

Prokleo sam oka dva
Zbog kojih u grad odoh ja.
Ptice su me učile
Kako da poletim
Iza svih visina
Sigurno da sletim.
Sa vukovima drugovao
S medvjedima ludovao
Kad postelja je meka trava
Duša mirno spava

Hej - gdje su sada oni divni dani svi
Sretan kad sam bio
U jezeru se mio - ja
Živio sam gdje sam htio
Sa izvora sam vodu pio
A sad gubim vrijeme...

- hvala Fabrizio