Plavi Orkestar - Sex je bio njena Svetinja

Bila jedna kraljica
Čedna ko opatica
Ali, sex je bio njena svetinja

Nosila je odore
Zakopčane kragnice
Ali, ispod svega tamne haltere

Sex je njena svetinja
Ali, ko to zna
Bolje nego ja

Sex je njena svetinja
Ali, ko to zna
Bolje nego ja

Uplašena od sebe
U tišini starog dvorca
Sanjala je zabranjene sne

Noćima se budila,
Plakala uz ikone
Ali, nije smijela reći nikome

Sex je njena svetinja
Ali, ko to zna
Bolje nego ja

Sex je njena svetinja
Ali, ko to zna
Bolje nego ja

Bio sam muzičar, na dvoru svirao
I našu tajnu sam od kralja vješto skrivao

Sex je njena svetinja
Sex je njena svetinja

Sex je njena svetinja
Sex je njena svetinja

- hvala Armin