Olivera Katarina - Zašto snove nisam poslušala

Varajući tebe, varala sam sebe,
jer ljubavi svesna nikad’ nisam bila ja!
Usne moje vrele ljubile su mnoge,
ali srce tražilo je samo tebi da ga dam!

Zašto snove svoje nisam poslušala?
Ljubila sam tuđe usne, tvoje sanjala.
Zašto snove svoje nisam poslušala?
Gledala sam tuđe oči, tvoje sanjala.

Jer, ni jedna druga žena
u srcu tvome mesta nema!
Samo ja!
Samo ja!
Samo ja!

Lutala sam svuda, ko pčela za cvetom.
Vratila se nikad nisam.
Ti si bio sam.
Kao brza reka, minuli smo svetom,
čak i tajnu svoju
nikad’ nisam mogla da ti dam!

Zašto snove svoje nisam poslušala?
Ljubila sam tuđe usne, tvoje sanjala.
Zašto snove svoje nisam poslušala?
Gledala sam tuđe oči, tvoje sanjala.

Jer, ni jedna druga žena
u srcu tvome mesta nema!
Samo ja!
Samo ja!


P. Nikolić – M. Mijatović – Lj. Ršumović/P. Nikolić PGP RTB LP 2112981 1984.

- hvala Marko