Olivera Katarina - Korak po duši

Korak po duši.
Kamena jeka
iz mene odzvanja.
Za drugi život,
za tuđe snove,
ne bih se menjala.
Shvatila jesam
da ljubav moja
nema odjeka,
i da sve teče,
i da se menja
sada, i do veka!

Volela sam ja,
voleo si ti.
Sve prolazi!
Osmeh, možda nov,
ili novi bol sad dolazi?
Učini mi se ponekad –
život prava je prevara:
ljubav u mržnju,
a san u javu
s lakoćom pretvara!

Korak po duši.
Kamena jeka
iz mene odzvanja.
Za drugi život,
za tuđe snove,
ne bih se menjala.
Al’ ne dam se, tugo,
sve što me bije,
sama pobeđujem.
Sad, kad je prošlo,
zašto da rane svoje ozleđujem?


P. Nikolić – M. Mijatović – M. Tadić PGP RTB LP 2112981 1984.

- hvala Marko