Olivera Katarina - Era Srbijanac

Tako! Tako!
Tako! Tako,
ljubi me polako!
Ako!
Ako!
Ako, samo tako,
to ne može svako!

Ja sam Era Srbijanac,
za devojke pravi mamac!

Ne!
Ne!
Ne može to tako,
sa mnom nije lako!

Ja sam Era Srbijanac,
za devojke pravi mamac!

Vrti, vtrti, vrti sitno taj Moravac!
To zna samo Era Srbijanac!


P. Nikolić – P. Nikolič/Z. Radetić – P. Nikolić PGP RTB LP 2112981 1984.

- hvala Marko