Olivera Katarina - Čoček, čoček

Dođi, mili, dođi ti,
ruke svoje pruži mi!
U kolu smo ja i ti
na-na-najbolji!
Igraj sa mnom do zore,
nek’ pod nama drhti sve!
Ustaj, ustaj, diži se
na-na-na noge!

Igra ova zove se
čoček, čoček,
čoček, hej!
Klekni, klekni kraj mene,
tako je na-na-najbolje!

Bliže bliže priđi mi,
maramicom zagli!
Niže, niže spuštaj se,
tako je na-na-najlepše!

Igraj sa mnom do zore,
nek’ pod nama drhti sve!
Ustaj, ustaj, diži se
na-na-na noge!

Igra ova zove se
čoček, čoček,
čoček, hej!
Klekni, klekni kraj mene,
tako je na-na-najbolje!

Dođi, mili, dođi ti,
ruke svoje pruži mi!
U kolu smo ja i ti
na-na-najbolji!

Igraj sa mnom do zore,
nek’ pod nama drhti sve!
Ustaj, ustaj, diži se
na-na-na noge!

Igra ova zove se
čoček, čoček,
čoček, hej!
Klekni, klekni kraj mene,
tako je na-na-najbolje!


P. Nikolić – M. Mijatović – P. Nikolić PGP RTB LP 2112981 1984.

- hvala Marko