Rambo Amadeus - Hej, haj barikade

Emanuele daj Kantu
Tauzende mijesi Pitu
Gordone otvori Flasu
Ricarde silji Kitu
Kravicu deranziraj Leni
Verne otvori Žile
Nenade napuni Čanak
Kolinse isprzi File

Hej haj brigade, hej haj ruke mlade,
Hej haj brigade, hej haj barikade.

Nikola naostri Teslu
Robine sarafi Kuku
Ho Ši postavi Mine
Šildsova pucaj Bruku
Panco fataj se Vila
Dzordane dunavom Roni
Trevore duni u Hornu
Evita pometi Peron
Sai zajebi Babu
Tajsone pitaj Majku
Rahela kresni Ferari
Boro drzi je za Kvaku
Nadezda operi Gace
Tomase pokri joj Manu
Dzejmse pripremi Vatu
Bozo napij Dajanu

Hej haj brigade, hej haj ruke mlade,
Hej haj brigade, hej haj barikade.

Kanta za pitu
pita za flasu
flasa za kitu
kita za zile
zile za canak
canak za file
file za teslu
tesla za kuku
kuka za mine
mine za bruku
bruka za vile
vile za hornu
horna za babu
baba za majku
majka za kvaku
kvaka za gace
gace za manu
mana za vatu
vata za lavu
lava za spicu
spica za palmu
palma za stijenu
stijena za more...

IŠČUPAŠE REPU...

- hvala fap