Olivera Katarina - Mrčajevci, moje rodno selo

Mrčajevci, moje rodno selo,
tvoje ime pesmom se pronelo!
Mrčajevci, pročuveno,
šumadinskim vezom izvezeno.

Povrtnjakom zakićeno,
sa Moravom zadojeno,
sa šitrokim sokacima,
starim, dobrim, seljacima...

Mrčajevci, moje rodno selo,
tvoje ime pesmom se pronelo!

Na obali pokraj reke naše,
kolibe nam sve prazne ostaše.
Sve je manje, skoro svakog dana
kraj Morave vrednih baštovana.

Sve je manje vodenica,
udavača, ljubljenica,
pa se pitam, mila mati,
ko će sa mnom još pevati?

Mrčajevci, moje rodno selo,
tvoje ime pesmom se pronelo!

A moj dragi i voli i ’oće,
u mom selu da kalemi voće.
Da kalemi kruške i oraje,
i da broji naše zgrljaje.

Voli dragi, moja nada,
grožđa ispod vinograda.
Iz oka mu vatra seva,
voli dragi i da peva...

Mrčajevci, moje rodno selo,
tvoje ime pesmom se pronelo!


Obren Pjevović PGP RTB LP 2310015 1980.

- hvala Marko