Olivera Katarina - Samo ću malo snevati

Četiri zida, i noćna lampa
sa svojim mislima,
i teskobom...
Na stolu rasuta dnevna štampa..
Najzad u društvu sama sa sobom.

Hotelska soba, tuđa i hldana.
Gase se svetla, dolaze snovi.
Muzika neka tiha i skladna,
kroz moje telo lagano plovi...

Samo ću malo snevati
i nemojte me dirati.
Posle ću opet pevati..
Posle ću opet pevati...

Umorna sam od lutanja,
za dugi dan se spremam.
Dosta je bilo pitanja,
ja odgovore nemam...


(Kornelije Kovač – Borisav Đorđević) PGP RTB LP 55 5346

- hvala Marko