Olivera Katarina - Osvetnica

Osvetiću se tebi za sve žene,
za sve ljubavi tvoje,
i za suze,
sve što si činio do sad protiv mene,
i deo mladosti moje, što mi uze.

Osveta moja biće teška:
voleću tebe iznad svega,
a ti ćeš hteti da odeš,
al’ nećeš znati kuda...

A ti ćeš bolan teško biti,
al’ nećeš znati zbog čega
osveta moja ljubav biće,
u srcu svome gledam.
Umri od strasti! Umri!
Al’ drugoj tebe ne dam!

(Kornelije Kovač – Duško Trifunović) PGP RTB LP 55 5346

- hvala Marko